- MRR TUTORIALS - STYRNING - INDEX  


Styrning av din Modelljärnväg
Det moderna sättet att styra tåg, signaler och växlar är digitalt DCC eller mfx
Modelljärnvägens mer än 100-åriga historia har gått genom flera teknikskiften. I början var den mest tänkt som en leksak där loket hade en inbyggd stålfjäder som vreds upp och därefter drev loket framåt. På 30-talet blev Modelljärnvägen elektrisk och drevs med växel- eller likström. Under slutet av 80-talet startade den digitala revolutionen och då skapades Motorola (MM) standarden för Modelljärnväg. Motorolastandarden hade begränsningar i form av antal lok och växlar som den kunde styra. Under 90-talet fick DCC-standarden stort genomslag, vilken därefter har utvecklats i flera steg fram till den standard vi har idag.

Europeiska tillverkaren Märklin utvecklade dessutom en variant på DCC-standarden som de kallar mfx. Med mfx tilldelar sig alla lok, signaler och tillbehör automatiskt en adress. De skickar också automatiskt information till styrenheten vilka funktioner de kan utföra och dessa visas logiskt i styrenheten som olika funktionssymboler. Även mfx-standarden har vidareutvecklats till det som idag benämns mfx+. Med mfx+ kan loken köras i styrenheten på samma sätt som det riktiga lokets körkontroll, samt att drivmedel och sand ständigt behöver fyllas på precis som i verkligheten.

Utöver styrenheten för DCC eller mfx kan man dessutom lägga till en programvara för tågtrafikkontroll. Denna kan arrangera och samordna trafiken på Modelljärnvägen, så att växlar, signaler, järnvägsövergångar och belysningar i hus följer dygns- och trafikrytmen. Exempel på ett sådant program är RocRail. Med RocRail kan man dessutom köra tågen med hjälp av en Smartphone eller andra trådlösa körreglage.


KLICKA PÅ DET ÄMNE DU VILL VETA MER OM:

Här finns en samling inspirerande filmer och bilder på olika modelljärnvägar Här finns en samling inspirerande filmer och bilder på olika modelljärnvägar
Här finns en samling inspirerande filmer och bilder på olika modelljärnvägar Här finns en samling inspirerande filmer och bilder på olika modelljärnvägar Här finns en samling inspirerande filmer och bilder på olika modelljärnvägarHave fun with friends operating the model railroad