- MRR TUTORIALS - STYRNING - DIGITAL DCC OCH MFX  

Dekoder m83 (Märklin 60831)
Den lilla grå boxen som sköter allt som rör sig och syns på din layout

Under 2013 släppte Märklin så äntligen en ersättare till den mer än 30år gamla k83-dekodern. Märklin har lyckats att lyfta den nya dekodern M83 (Märklin # 60831) en hel del jämnfört med dess föregångare k83. Så pass att jag bestämde mig för ett totalt utbyte av alla dekodrar, trots merkostnad och arbete.

Vad är fördelarna med m83 vs k83?
Märklin 60831 har flera genomtänkta stora fördelar jämfört med sin föregångare k83. De är bland annat:

- Jättestor skillnad i kraft (med inkopplad DC-matning) vid manöver av metallrälsväxlarna. "Tjack-Tjack" låter det, istället för "Schlooorrk-Schlooork".
- Direkt kabelanslutning av förbrukare via skruvplintar (istället för de små banankontakterna på k83)
- Valbart Motorola eller DCC-protokoll (istället för bara Motorola protokoll på k83)
- Stackningsbara genom den 9-poliga sidokontakten sparar mycke tid och kablar vid anslutning av flera dekodrar.
- Anslutningskontakt för direkt 19VDC matning för att driva förbrukare (avlastar din CS2:a eller Booster från laster som ändå inte behöver digitalkod i matningen. Tex växelmotorer, lampor i hus, bangårdar och dyl).
- Indikeringslampa som lyser när utgången är aktiv.
- Indikeringslampa som blinkar när dekodern är "On-Line" med CentralStation 2.

Bruksanvisningen lite förvirrande
Det finns dock delar av bruksanvisningen som kan vara lite förvirrande. Den här artikeln förklarar funktionen och reder ut de problem som jag hade när jag började arbeta med dekodern.

Standardinställningarna som kommer förinstallerade i m83 fungerar bra för växlar och avkopplingsskenor, men de möjliga inställningarna i dekodern ger fantastiska möjligheter att animera ljuset på din layout. För att dra fördel av detta, behöver du bara programmera utgångarna med hjälp av DCC och värdena från CV-tabellen i manualen. Tyvärr är det där manualen är lite otydlig.

"Knappvärde" och "Kopplingsvärde"
Tabellen i de manualen talar om en "Knappvärde" och en "Kopplingsvärde". Det är lite oklart för mig varför Märklin valt att dela upp de olika CV-värdena på detta sätt. "Knappvärde" betyder saker du kan göra med en knapp (t.ex. starta ett blinkande ljus eller slå på en lampa). "Kopplingsvärde" betyder inställningar du kan göra med en växel ansluten. Detta innebär att du ibland behöver använda "Knappvärde" som CV-värde och vid andra tillfällen "Kopplingsvärde".

CV adress Utgång
112 Utgång 1 Röd
115 Utgång 1 Grön
118 Utgång 2 Röd
121 Utgång 2 Grön
124 Utgång 3 Röd
127 Utgång 3 Grön
130 Utgång 4 Röd
133 Utgång 4 Grön

 

CV Värde Beskrivning
16 "Period" * är den maximala växel tiden
17 "Period" * är den minsta växel tiden
18 Växeltid är "Period" * eller tills stoppet nås
128 Utgången är avstängd
129 Dimmer
130 Blinkande ljus 1
131 Blinkande ljus 2 (tänd när "Blinkade ljus 1" är släckt)
132 Blixtljus
133 Dubbelt blixtljus
134 Slumpmässigt flimrade ljus (Typ Trasiga/Dåliga lysrör)
136 Zoom (mjuk av/på växling)
137 Mars
138 Gyralight (Liksom på amerikanska järnvägar)
141 Lysrör. Emulerar lysrörsblinket vid tillslag.
142 Lågenergilampa. Emulerar tillslag av lågenergilampa.

Så här byter du funktion på en av m83:ans utgångar
Börja med att ställa in dekoderns DIP-switch nummer 10 till "on", DCC-protokoll.


1. Välj fliken "Keyboard" på din CS2:a


3. Välj den utgång som du vill ändra.

2. Välj verktyget

 


4. Välj "CV Access"

6. Klicka i rutan som anger nuvarande CV-värde. Mata sedan in nytt värde i rutan.


5. Välj "POM" för att kunna ladda direkt till m83:an

 7. Klicka på pilen ner i växeln för att spara det nya värdet.