- MRR TUTORIALS - TRAFIKSPEL - ARBETSORDER  

Trafikspel - Arbetsorder
Ge dig själv en mening med tågtrafiken

Till en början är roligt att bara köra runt alla tågset runt anläggningen. Undersöka hur långa tåg man kan bygga samman och hur många man klarar att köra samtidigt. Banan utökas och blir större och mer komplex. Allteftersom tiden går behövs nya utmaningar, för att det skall var kul att köra tågen. Då finns det lite olika trafikspel man kan köra, själv, eller tillsammans med någon kompis.

Roligt att tänka ut, roliga att köra
Jag har skrivit minst hundra olika arbetsorder som jag tror kan tillpassas till nästan vilken anläggning som helst. Varje arbetsorder innehåller information om vilka lok och eventuella vagntyper som skall ingå i uppdraget. Det framgår också vad uppdraget är och var lok och vagnar skall återställas.

Håll dina order enkla
Mitt tips till dig som tänker skriva egna arbetsorder är att hålla dem relativt enkla och inte innehålla för många steg. På så vis kan man låta en vän, eller besökare som visar intresse för modelljärnvägen köra en arbetsorder. Det väcker mer intresse än att bara fråga om den, eller denne, vill prova på. Svaret brukar nämligen bli ett lite generat ”nej”. Däremot brukar de aldrig säga nej till en arbetsorder.

Innehåll
Varje arbetsorder skall innehålla information om vilka eller vilket fordon som skall användas. Det skall framgå vad som skall göras och vart fordonen eller fordonet skall återställas efter slutfört uppdrag. Utöver nedan exempel kan tanking, reparation eller kompletteringar längs banan vara lämpliga arbetsorder.

Exempel på arbetsorder
Klicka på respektive länk nedan för att se ordersedel.


Workorder card example
Arbetsorder Verksamhet Förklaring
Vagnsuttagning Timmertransport till byggnation längs linjen i höjd med Norrktorp. Uppdraget går ut på att växla (rangera, koppla samman) stolpvagnar, lasta dem med timmer och göra en vagnsuttagning (dra ut vagnarna på linjen). Vagnarna lastas av för hand, varefter vagnar och lok återställes enligt order.
Växling /
Lokalgodståg
I detta uppdrag skall 2st självurlastande vagnar växlas och sedan lastas vid sandsilon. Därefter lokalgodståg till Marbro Station för lossning, varefter vagnar och lok återställes enligt order.


Banvakttjänst Rälsrengöring med rengöringsvagn. Vagn och lok återställes enligt order.
Växling /
vagnsuttagning
Växling av lådvagnar. Lastning vid koldepån, transport i form av vagnsuttagning till värmeverket där lossning sker.
Växling Alla passagerarvagnar skall växlas fram till bangården för städning och tillsyn.
Underhållstjänst Alla ej trafiksatta ånglok skall slaggas, kolas, vattnas och stallställas.

/ Martin T .