Relaterade länkar: | Inledning | Applikationer | Centralenhet | Bromsmodul | Sensormodul | Signaltavlor|

 

Centralenhet signalsystem

Centralenheten är moduluppbyggd. Det betyder att den innehåller flera likadana kretskort. Kretskortet som används kallas Signalmodul. Dessutom behövs ett matningskort per 12st signalmoduler. Centralenheten matas från lamputgången på en Märklintrafo eller motsvarande som ger 12-24V växel-, eller likström ut..

Modulärt uppbyggd - Enkelt att komplettera
Varje signalmodul styr en signalkanal. Jag valde att i första omgången bygga 12 kanaler. Därför innehåller min centralenhet 12st signalmoduler, men det går att bara bygga bara en, eller femtio moduler om så önskas. Behöver man i en framtid fler kanaler, är det enkelt att lägga till efter tycke och smak.


Signalmodul - Funktionsförklaring

Signalstyrning
Signalmodulen bevakar den anslutna signalkanalen. När en 7,0 - 24VDC spänning läggs på kanalen växlar modulen signalstatus. Om den är i läge grön (0 - 0,5VDC), växlar den till läge röd (5,0VDC) och vice versa. I läge röd lägger modulen ut 5,0VDC på kanalen. Signalutgången är inte avsedd att direkt driva signaler, eller andra ting, utan endast avsedd för att styra en, eller flera broms/signalmoduler.

Definition av spänningsnivåer för signalkanal:
0 - 0,5 VDC = Grön signal (Kör)
1,0V - 6,2VDC = Röd signal (Stopp)
7,0 - 24VDC = Växla signalstatus


 


Centralenheten.
12 kanaler med DIP-strömställare
för koppling av växelomläggningar

Växelstyrning
Modulen ger också en jordande puls på växelutgången. Växlar den från röd till grön kommer pulsen på växelutgång 1. Växlar den från grön till röd kommer istället pulsen på växelutgång 2. Utgången är buffrad och klarar att driva upp till två magnetartiklar samtidigt. På så vis kan tex ett tågset automatiskt omdirigeras sidotågväg när signalen blir röd och tillbaks till huvudtågväg när signalsträckan är ledig och signalen grön.


Kretskorten är alla lika och monteras lämpligen i en plåt som bilden visar.

 

Minsta funktionella centralenhet består av ett Matningskort (MK)och en Signalmodul (SM).

Nedan finns kretsschema för både MK och SM, men bara kretskortslayout till SM. MK är så enkelt att den lämpligen byggs på linjerat experimentkort, eller så monteras komponenterna direkt mot centralenhetens frontplåt som bilden visar.

Hur man enklast tillverkar kretskort och löder dit komponenter hittar du under byggtips och "Kretskortstillverkning".

Kretsschema SM



Kretsschema MK




Kända problem med konstruktionen
Modulen i publicerat utförande v1.1 har en egenskap som man realtivt enkelt skulle kunna konstruera bort, nämligen att om loket skulle stanna på en sensor, eller att en sensor går sönder och ger full spänning och samtidigt en växelomläggning finns kopplad till signalmodulen, så kommer modulen fortsätta mata ström till växeln så länge sensorn är aktiverad. Det kan betyda att växelsolenoiden skadas.


Revisionshistorik
V 1.1:

Avstörning mot DCC.
V 1.0 kunde i vissa fall ändra status av inducerade störningar från lokens drivspänning. En avkopplingskondensator på signalmodulens in/utgång och förbättrad filtrering av matningen har helt avhjälpt problemet.


Dokumentation

Kretsschema signalmoduler (publiceras inom kort)
Kretskortslayout signalmoduler

Komponentplacering signalmoduler