Relaterade länkar: | Inledning | Applikationer | Centralenhet | Bromsmodul | Sensormodul | Signaltavlor|


Byggtips- Signalsystem -
Broms- och signaltaveldrivarmodul

Denna modul kan delvis driva upp till 25st signaltavlor och ger också nödvändiga spänningar ut för att lägga upp en bromssträcka inför signal (fungerar dock endast med lok där nyare typ av digitaldekoder, 90x, är installerad).


Inkoppling:

Modulen kopplas till signalbussen och önskad kanal (1-12) ställes in på DIP-strömställaren. I om med uppdateringarna i version 1.2 behövs endast en bromssträcka kopplas till bromsmodulen. Om så önskas kan efter bromssträckan kopplas ett stoppspår, som då garanterar att inga tåg kan passera röd signal.


Bromsmodul - Funktionsförklaring

Signalstyrning
Vid 0 - 0,5 VDC = (Grön signal (Kör)) på vald signalkanal är anslutet spåravsnitt matat med DCC som vanligt och grön diod lyser på signaltavlan. Vid 1,0V - 6,2VDC = Röd signal (Stopp) ligger -21VDC bromsspänning ute på bromssträckan av spåravsnittet och röd diod lyser på signaltavlan.

 


Bromsmodulen.
D-Sub kontakter för direkt anslutning
ner i min signalbuss. Kontaktplintar för
anslutning av räls och signaltavlor.Revisionshistorik
V 1.1:

Snabbare likrikardioder nödvändigt
I version 1.0 användes vanliga likriktardioder typ 1N4001, men de är alldeles för långsamma för att likrikta DCC-matningen, vilket resulterar i att vissa lok, i synnerhet lok med större strömförbrukning inte bromsar in. För likriktningen i V 1.1 används istället snabba Schottkydioder typ SR-504 (ELFA art 70-058-12)

Seriemotstånden på modulen borttagna
För att möjliggöra anslutning av fler signaltavlor har seriemotstånden för lysdioderna tagits bort på modulen. Dessa bygges istället in i signaltavlans kablage.

V 1.2:
För att eliminera "isoleringsspåret" mellan linjen och bromssträcka har elektrolytkondensatorn på 220uF bytts mot en snabb metallfilmskondensator på 1,0 uF i serie med ett motstånd på 680 Ohm. Kretskortslayouten är därmed också ändrad och den 4-poliga kopplingsplinten utbytt mot en d:o 3-polig.

Kända problem
1) Trots åtgärderna i revision 1.1 och 1.2, bromsar inte alla lok. Det gäller lok med större strömförbrukning. Vanligen alla lok med aktiverad rökgenerator och lok som fortfarande har glödlampsbelysning och kör med den på.


Dokumentation

Kretsschema bromsmodul (publiceras inom kort)
Kretskortslayout bromsmoduler v.1.1

Komponentplacering bromsmodul v.1.1