Relaterade länkar: | TILLBAKA| DAGBOK| FÖREBILD | INLEDNING | LAYOUT | BILDGALLERI | UTVÄRDERING |

Inledning

Tillbaka till rundbanorna!
Jag längtade tillbaka till rundbanorna efter Murkelberga. Den anläggningen blev snygg att se på, men layouten erbjöd inte speciellt varierad körning. Speciellt inte för ägaren av det inre och övre banavsnitten. Med den här anläggningen finns bara ett mål: "Det skall vara kul att köra". Det ligger magi i användningen av korsväxlar på huvudlinjerna. Ett visst mått av kaos måste råda för att körningen skall bli rolig.

Kontrollpultarna ersätts av två minipaneler
De två kontrollpultar som jag byggde redan under vintern 2000-2001 har utvecklats stegvis till en nivå som nu är nöjsam. Tanken var att dela anläggningens 6 sektorer mellan de två pultarna, så att förare 1 sköter tågen i sektor 1-3, medan förare 2 sköter tågen i sektor 4-6. Erfarenheten har visat att det inte är så roligt att bara kunna köra sitt tågset på halva anläggningen.

Ett annat problem är att pultlådorna tar upp för mycket bordsyta. Därför kommer jag satsa på att bygga två nya kontrollpaneler, vilka jackas direkt ner i kontrollbussen och inte tar upp mer plats än vad busskenan är bred. Vidare kommer båda panelerna ha styrning för alla 6 sektorer + växel 1-28.

 


Foto från godsbangården en dag i juni 2006.
Utökat signalsystem
Centralenheten till signalsystemet har gett helt nya möjligheter att kontrollera flödet av tågset på anläggningen. Tyvärr har systemet lite barnsjukdomar som förhindrat effektiv användning. Ett problem har varit att sensor- och signalskenorna varit krångliga att adressera. Ett annat är att antalet tillgängliga portar i signalbussen varit helt otillräckligt. Jag vill därför ta fram ett nytt kretskort som väsentligen förenklar adresseringen och som också är "jackbara" så att antalet tillgängliga portar dubbleras. Jag har planerat för att bygga 30st av dessa nya I/O-kort. Det är också nödvändigt att lägga om ordningen på adresserna i bussen för att bereda väg för de nya I/O-korten. En förändring som inte medför annat än marginella ombyggnader i centralenheten. För att förenkla användningen av systemet har jag planerat bygga två små signalpaneler vilka, precis som de nya kontrollpanelerna, jackas direkt i signalbussen och inte bygger mer på bredden än vad busskenan är bred.
Sandfylling från den halvautomatiska silobyggnaden
 

Byggnader och landskap
Hela rälsbedden skall sänkas ner i 9mm frigolit, inte bara bangårdsområdena som tidigare. Det går åt 8st landskapsmoduler till anläggningen. Tyvärr har jag blivit tvungen att ändra gränssnittet mellan modulerna till denna anläggning, vilket gör att 4 moduler kan återanvändas, men måste genomgå en hel del omarbetning. 4 moduler skall byggas helt nya. Tanken är att anläggningen skall angränsa till stadsmiljö, så det vore toppen om jag hade möjlighet att bygga, åtminstone en länga stadshus till anläggningen. Mängden befintliga träd och buskar bedöms vara mer än tillräcklig. Däremot vore det trevligt om nu de sedan länge projekterade gatljusen blev klara.

/ Martin T