Relaterade länkar: | TILLBAKA| DAGBOK| FÖREBILD | INLEDNING | LAYOUT | BILDGALLERI | UTVÄRDERING |


Dagbok för Marbrodalslayouten

2011-05-29:
Idag rullade det första helautomatiska tåget på Marbrodals järnvägar. Premiärtåget avgick från Stockvik Station spår 2 klockan 09:37 med destination Marbro Station spår 2.Två minuter senare rullade tåget in på Marbro station och bromsade in efter att ha passerat sensor sw01.

Denna premiärtur är ett av de stora delmålen i arbetet att lyfta Marbrodals järnvägar från halvautomatisk drift till helautomatisk. Arbetet har hittills omfattat stora omläggningsarbeten i spåren, helt nytt elsystem och betydande investeringar i Laptop, körkontroll (CS2), k83 dekodrar och s88 dekodrar. Det har också blivit nödvändigt att göra vissa kompletteringar av elsystemet i loken, samt utbyte av alla optosensorer vilka är integrerade i rälsen.

 

 
Marbro Järnvägsaktiebolag söker nu en trafikledare

Marbro Järnvägsaktiebolag har det övergripande ansvaret för järnvägen mellan Stockvik och Marbro. Vi lägger grunden för säker, trevlig omväxlande järnvägstrafik och utvecklar järnvägen och dess miljöer med fokus på kvalité.

Arbetsuppgifter
Som trafikledare arbetar du i team om två trafikledare på driftledningscentralen i Tullinge, 20km söder om Stockholm. Din uppgift är att leda tågtrafiken inom ditt område, och att informera övriga om trafikläget och beslutade åtgärder. Du ansvarar för att tidtabellen och tågordningen hålls. Vid avvikelser i tågtrafiken beslutar du om vilka åtgärder som ska vidtas och rapporterar avvikelser som uppstått. Med datoriserade manöversystem leder du tågtrafik via ställverk, växlar och ljussignaler i spåret. Du ansvarar också för att säkerheten upprätthålls i spåren, för tåg, arbetsmaskiner och underhålls- och felavhjälpningspersonal.

I tjänsten finns också möjlighet att bidra till planering och utveckling av miljöerna kring järnvägen, teoretiskt, såväl som praktiskt.Kvalifikationer
Du ska ha ett stort intresse för järnväg och tågtrafik. Tidigare erfarenhet av Märklintåg, landskapsbygge och trafik är meriterande. Du har en god samarbetsförmåga, är kreativ . God syn och normalt färgseende är ett krav.

Tillträde: Snarast.

Ansökan skickas till: marklintag(at)telia.com

  
2009-03-14: Trafikkväll
Tre timmars körning på layouten med automatisk fjärttågtrfik kombinera med arbetsorder. Mycket roligt! Extra kul att allting fungerade nästan helt perfekt.
RC-loket har dock fortfarande Alzheimer, Ub-loket fastnar i korsväxlarna, BR-50 vägrar stannar på bromssträckorna om röken är på och en del växlar orsakar urspårning när man backar med boggievagnar genom dem. Många olika lok tjänstgjorde och det var på det hela taget mycket kul körpass på anläggningen. 

2009-03-06
Två månader av intensivt byggande och körande ligger bakom mig nu. Bland annat har jag ändrat layouten för kapacitetshöjning, vilket var en förutsättning för automatisk tågtrafik. 58st nya träd har planterats runt om på anläggningen. Stödmur har graverats och installerats i bergväggen vid Dals grus. Denna dag rullade också det första helt automatiska tågseten. Sammanlagt 4st fjärrtåg kan trafikera Marbro Station i båda riktningarna och höjer då väsentligt svårighetsgraden på alla arbetsorder. Anti-Alzheimer har provats och installerats i två lok. Nackdelen är att de efter installationen inte kan programmeras om. Det sista ångloket typ BR03 har också konverterats till digital och rullar nu med ett set TEE-vagnar. Alla bergsidor är nu målade och allt landskap, utom partiet bakom Stockvik Möbelfabrik är buskbeväxta och frodiga. En ny ställpult är under konstruktion. Utöver vippor för alla växlar och knappar för signalerna planeras också en översiktstablå, där man kan följa tågrörelserna längs huvudlinjerna och att växlar mot huvudlinje är bevakade. Om tågtrafiken står i något av AUTO-lägena och en växel längs huvudspåren läggs "fel" kommer varningston att höras.

 
Vagnsvåg lefvereras till Aktiebolaget Dals Grus
Dals Grus har sedan grundandet nyttjat Jernvägsbolaget Murkelberg-Stockviks vagnsvåg invid Marbrodals station för invägning av försålda krossmassor. Jernvägsbolaget har framfört önskemål om afveckling av nyttjandet mot bakgrund af ökande trafik på linien.  Sedan planer och kostnadsförslag blifvit framlagda å ett styrelsemöte på Dals Grus, havfa bolaget öfverlemnat  inköpsorder å en vagnsvåg  till Flintman & Söner. Vågen lefvereras av under februari månad. 

2008-05-01
Stor visning av layouten. Två barn 5 och 10år bemannade körkontrollerna i drygt en timme. Jag demonstrerade på 1:a maj, tåganläggningen alltså ;)

2008-03-29
14 timmars arbetsdag på järnvägen. Alla bitarna som saknades för att bädda ner rälsen ligger nu på plats. Slänterna ner mot sandtaget gjordes klara i grundutförande. Hörnberget i nordost påbörjades. Sågverket påbörjades och står nu på sin plats. Viss vegetation placerades ut provisoriskt.

2008-03-23
Stor visning av layouten på påskdagen. En arbetsorder kördes med lite trassel i korsväxlarna, men i övrigt bra funktion. Fjärrtågen med sina boggievagnar har fortfarande lite benägenhet att spåra ur. Ytterligare åtgärder krävs.

2008-03-14
I fredags kördes ännu en Marathonkörning på layouten. Denna gång skulle tidtabeller för fjärr- och lokaltåg upprättas. Riktigt kul, men trassligt värre! Särskilt som vi försökte göra allt samtidigt som vi körde godstrafiken.

2008-01-04
Äntligen kom det sedan länge beställda Ub-loket i blå/orange färgsättning för era IV och V! Loket är mycket snyggt detaljerat och det märks tydligt att detta är ett av Märklins nyaste lok. Skillnaden mot 80-talets lok med överdelar i plast är enorm. Väl på spåret smyger loket fram drivet av sin mini-Sinus C motor. Antalet hastighetssteg i mfx-dekodern är tillräckligt många och med accelerations- och inbromsningsfördröjningen märks inget av dem alls.

Svänghjul
Det är med stor glädje jag konstaterar att Märklin monterat ett svänghjul på motoraxeln, då detta korta lok med små hjul blir relativt känsligt för både smutsig räls och spänningsbortfallet i plåträlsens korsväxlar, vilka kan skapa problem till och med för riktigt långa lok. Med lite grundfart tar sig loket snyggt förbi allt sådant.

 

Dragkraft
Tanken med lokköpet var att Dals Grus AB skulle hyra detta för att hantera vagnsuttagningarna mellan krossen och rangerbangården. Loket har provkörts i ordinarie tjänst med stor belåtenhet. Dragkraften är dock något begränsad av de små hjulen, men klarar i alla fall 6-8 tomma täckta lådvagnar i 3% backe och 300mm kurvradie.

Helljus
Nytt med detta lok, som jag inte alls sett tidigare på lok från Märklin är möjligheten att slå på helljus och att det faktiskt då lyser upp spåret en bra bit framåt. Mycket trevligt!


2007-09-28: Marathonkörning på Markbrodalslayouten

Två man bemannade körkontrollerna och körde en lång rad olika uppdrag under 6 timmar, motsvarande 120 modelltimmar, eller totalt 5 dygn. Under den tiden kördes passagerartrafik lokalt, såväl som fjärrtåg enligt tidtabell. Parallellt kördes också ett stort antal godståg, samt vagnsuttagningar, växlingstjänst och banarbeten.

- Vid signalomslag från stopp till kör verkar det uppstå ett spänningfall över hela anläggningen som gör att alla lok slår stopp. Alternativt kan detta vara beroende på en spänningsspik från relätungan, eller en störning i mfx-signalen kanske.

- Allt för många inbromsningar inför stoppsignal blir istället tvärstopp på grund av att loken drar för mycket ström. Speciellt glödlampor och rökgenerator är stora konsumenter. Byte av alla fordonsstrålkastare till vita LED, samt undersöka ytterligare sänkning av seriemotståndet i RC-nätverket på bromsmodulerna är förslag på åtgärder.

- Allt för få av loken har IR-dioden monterad, vilket gör att onödiga tillbud uppstår på signalsträckorna.
- Auto-urlastningsskenan för massagods bör förbättras, då de flesta loken fastnar i räcket.
- Några växlar är fortfarande inte inkopplade.
- Ankomst och avgångstiderna i tidtabellerna är svåra att hålla. Gångtiderna mellan stationerna medger inte att man kan köra ikapp förlorad tid. Justera tiderna så att tågen beräknas stå 30 minuter på respektive station istället för 15.Ikväll provkörde jag anläggningen för första gången med nästan alla signaler och växlar inkopplade. Det var GREAT! Alla växlarna funkade perfekt efter att standardjusteringarna var gjorda. Alla signalsträckor, inklusive skuggbangårdarna fungerade perfekt efter viss omkoppling förståss. Nu har jag kört ett tag med två Roco rengöringsvagnar och nu är nästan alla irriterande drop-outs borta också. MFX-loken tvärstannar ju vid spänningsbortfall och ljudeffekterna försvinner ju då också...

Idag programmerade jag upp min nya Krokodil. Min första Krokodil! :) Den har den nya mini-sinus-C motorn "Soft-Drive" kallar Märklin den. Den går såå tyst. Kul med horn också, men man funderar givetvis på varför de inte lägger in mer ljudeffekter när ändå dekoder och högtalare redan finns installerat.


2007-05-09
Arbetet med att byta ut den manuella winchanordningen till d:o motoriserad typ inleds. Arbetet var mer omfattande än jag först planerat för. Detta beroende på att jag samtidigt målade om hela garaget, dragit om elen och bytt ut belysningen. Parallellt med detta har jag dessutom börjat sy och montera draperier runt halva garaget för att dölja verktyg och maskiner som förvaras där. Pricken över i blir järnvägsinspirerad konst på väggarna och barstolar att sitta på.


 

 

2007-04-03
Idag blev den första 4-ställiga signaltavlan klar och kopplades in. Nytt med denna är att den kan visa tre olika signalbilder: Stopp (röd), Kör (grön + vit blink) och Kör vänta stopp (grön + grön blink). Sammanlagt fyra signaltavlor av denna typ är planerade, men det är nu lite osäkert om det verkligen blir fyra, eller bara två. Jag har lite svårt att bestämma med för hur signalsträckorna skall läggas upp och vilka typer av signaltavlor som skall användas var.2007-01-06:

Digitaliserat DA-lok kopplar 30-talsvagnar
Efter ett år av digitalisering av modelljärnvägen hade nu de flesta loken digitaliserats. Ett av de allra sista var DA-lok 109 med träkuliss. Märklin nummer 3170, jubileumsloket BRIO 50år.

Lördagen den 6:e januari 2007 kopplar så detta sista lok ett set av tre boggievagnar (fabr. Heljan) vid Murkelberga station.
2006-01-05:
Erfarenheter efter gårdagskvällens (och halva nattens) premiärkörning på Marbrodalslayouten.
*** Måste renodla menysystemet för lokfunktionerna i Mobile Station. Rörigt just nu.
**** Måste säkra upp med STOP-tracks kopplade till aktuella signaler på skuggbangårdens alla spår.
*** Måste installera signaler på alla dolda spåravsnitt.
*** Måste förbättra tillförlitligheten i reedsensorerna som är kopplade till signalsystemet.
*** Måste fixa spårrengöringsvagnar. Rälsen klarar bara 4-5 timmars körning utan rengöring.
*** Måste ansluta resten av växlarna till systemet.
**** Bör ansluta fler DCC matningar på layouten.
*** Bör fixa dåliga skenskarvar.
*** Bör justera fjäderkrafterna i en del växlar.
*** Bör konvertera fler lok till Digital Heff Drive.
*** Bör lägga till vändskiva och större lokstall.
*** Bör sätta upp en webbkamera över skuggbangården.
*** Fundera om skuggbangården verkligen skall vara automatisk som nu, eller manuell. "Vilda" tågset var svårt att jobba med.
*** Fundera om tågklareringssystemet vid stationerna skall installeras, eller inte. 

2005-09-21
Nu är hela det undre lagret (0mm-nivån) på plats, intrimmat och provkört i viss mån. Plywoodskivorna som skall bära det övre lagret passas till och läggs på plats för provning av spårplanen för mellanlagret (90mm-nivån).2005-09-18
Första spåren mäts in och läggs på plats. Skall hela anläggningen rymmas på bordet som tänkt? Tja, det ser faktiskt ut så.

Första penndragen till denna nya anläggning gjordes redan i april 2005, men inte förrän nu i september var det dags att börja själva bygget. Erfarenheten säger mig att många ändringar kommer att krävas under bygget för att anläggningen skall bli precis så bra som man hoppats på under planeringsarbetet.