Märklin växlar metallräls
Förteckning över tillgängliga växlar

Metallrälsen har tillverkats i ett stort antal olika utföranden från 1935 fram till början av 2000-talet. Nedan visas de huvudtyper, vilka har eget artikelnummer, eller som har skillnader i funktionen, vilket differensierar dem från andra varianter. I tillägg till dessa finns ett relativt stort antal variationer främst gällande färg och täckplåtar, samt mekanism.

Jag har dock utelämnat "Modellgleis" programmet, serie 3800 och 3900, som tillverkades under några är på 50-talet. Kurvorna i modellgleisprogrammet hade radierna 535mm och 585mm, vilket ger endast 50mm avstånd mellan inre och yttre krets. Fantastiskt fin geometri, men kostsamt och svårt att få tag i vårt årtionde.

Exempel på vanliga byggsätt för växlarna i serie 3600, 5100 och 5200 finns under: "Byggtips - Layout - Metallräls"Växelpar med 360mm (R1) avlänkningsspår
Används i olika kombinationer utan medföljande kurvspår 5102 för att skapa parallellspår med 54,8mm delning, alternativt med kurvspåret för att skapa 96,4mm.

Artikel Bild Funktion Beskrivning
5137 par
(5118 hö)
(5119 vä)
Elektrisk

R1 3/4 kurvspår + R1 1/4 löstagbar artikel 5102, liten semafor, mittledare punktkontakter

5117 par
(5118 vä / L)
(5119 hö / R)
Elektrisk R1 1/1 kurvspår, Stor semafor, mittledare punktkontakter
5121 par
(5122 vä / L)
(5123 hö / R)
Manuell R1 1/1 kurvspår, Stor semafor, mittledare punktkontakter
3600 MWS Elektrisk R1 1/1 kurvspår, Stor semafor, heldragen mittledare
3600 W Manuell R1 1/1 kurvspår, Stor semafor, heldragen mittledare
       
Byggsätt för täta uppställningsspår
Byggsätt för 96,4mm parallellspår
Byggsätt för 77,4mm parallellspår

 

Exempel på vanliga byggsätt finns under "Byggtips - Layout - Metallräls"


Växelpar med 437,4mm (R2) avlänkningsspår
Används i olika kombinationer för att skapa parallellspår med 77,4mm och
74mm delning.

Artikel Bild Funktion Beskrivning
5202 par
(5203 vä)
(5204 hö)
Elektrisk R2, 24.17 grader kurvspår (5206), liten semafor, mittledare punktkontakter.
5202 par
(5203 vä)
(5204 hö)
Elektrisk R2, 24.17 grader kurvspår (5206), Stor semafor, mittledare punktkontakter.
5221 par
(5112 hö)
(5113 vä)
Manuell R2, 24.17 grader kurvspår (5206), Handmanöver semafor, mittledare punktkontakter .
Byggsätt för 77,4mm parallellspår

Exempel på fler vanliga byggsätt finns under "Byggtips - Layout - Metallräls"


Kurvväxelpar med 360mm (R1) avlänkningsspår
Utrymmesbesparande växel för att skapa parallellspår med 77,4mm delning.

Artikel Bild Funktion Beskrivning
5140 par
(5142 hö)
(5143 vä)
Elektrisk R2 till R1 och vice versa, liten semafor, mittledare punktkontakter.


Exempel på vanliga byggsätt finns under
"Byggtips - Layout - Metallräls"

Kors- och 3-vägsväxel
Utrymmesbesparande växlar i bangårdar och längs huvudlinjer.

Artikel Bild Funktion Beskrivning
5128 Elektrisk 2x R1 1/1 kurvspår och 2x 193mm rakspår, stor semafor, mittledare punktkontakter
5207 Elektrisk 2x R2 24.17 graders kurvspår (5206) och 180mm rakspår (5106), Ingen semafor, mittledare punktkontakter
5214 Elektrisk 2x R2 24.17 grader kurvspår (5206), 180mm rakspår (5106), Ingen semafor, mittledare punktkontakter


Exempel på vanliga byggsätt finns under "Byggtips - Layout - Metallräls"
Elektrisk inkoppling av växlarna med Märklin ställpult 7072

Mer information om elektriska kopplingen finns under "Elsystem - Växelström AC - Koppla växlar"