Elsystem AC - Koppla in Märklins elväxlar
Fjärrstyrt är toppen!

I Märklin serie 5100/5200 metallräls ingår ett antal växlar som går att fjärrmanövrera. Fjärrmanöver sker med hjälp av Märklins ställpult 7072, eller ännu hellre med vippströmställare monterade i en hembyggd spårplanstavla.


En förteckning över växlarna finns under
”Metallräls”-”Växlar”

Hur bygger med växlarna i sin layout finns under
”Byggtips”-”Layout”-”Metallräls”

Märklin elväxlar har en inbyggd solenoid som förflyttar växeltungan.
En solenoid är en elektromagnet med rörlig järnkärna.

Solenoiden har tre anslutningar:
-Gul kabel som kopplas direkt till transformatorns gula uttag märkt (L).
-Blå kabel med röd kontakt kopplas till ställpultens röda uttag.
-Blå kabel med grön kontakt kopplas till ställpultens gröna uttag.

 

Lampan är ansluten till skenans räler (0)
Den gula kabeln är också ansluten till växelns inbyggda lampa, vilken lyser upp semaforen. Lampans andra pol är ansluten direkt ner i skenan och därmed till transformatorns uttag märkt (0).

Detta är viktigt att känna till vid en eventuell senare övergång till digitala tåg. Det är nämligen den enda elektriska förbindelsen mellan den digitala körspänningen och växelströmstransformatorn.

 

 


Så här kopplar man med egna vippströmställare i sin spårplanstavla

 

3-vägsväxeln (artikel 5214)
3-vägsväxeln har dubbla solenoider och därför 4st blå kablar och en gul.

Två av de blå kablarna kopplas samman för att ge manöver för rakt spår. De övriga två ger höger, respektive vänstersväng. Manöver från vänstersväng till högersväng och vice versa, måste ske via rakt fram, för att spårtungorna skall hamna rätt.

/ Martin T