- MRR TUTORIALS - TRACKPLANS - MÄRKLIN M-RAIL - ALL AVAILABLE TRACK SECTIONS   <----- BACK
Märklins plåträls (Not yet translated)
Märklin har inte mindre än tolv olika längder av raksträckor i plåträls serie 5100 / 5200.
 

Normalrakan 5106
"Normalrakan" i serie 5100 heter 5106 och är 180mm lång. Sedan bygger alla andra bitar på mer, eller mindre jämna multiplar av denna raksträcka. För sakens skull har jag sammanställt en liten översikt över hur de mindre bitarna kombineras samman till att ge samma längd som en normalraka.

Passbitarna 5107, 5129, 5110 och 5109
Min erfarenhet hitills är att min låda med "småbitar" kommer fram när jag bygger upp spårplanen på bordet. Trots att jag noggrant planerat i CAD-systemet för vissa småskenor, brukar det i alla fall bli några andra i verkligheten. Det är därför bra att ha rejält av dessa småskenor när man påbörjar sitt bygge.


Raksträcka 5107
Längd: 90mm (1/2 5106)
Raksträcka 5129
Längd: 70mm
Raksträcka 5108
Längd: 45mm (1/4 5106)
Raksträcka 5109
Längd: 33,8mm (3/16 5106)

Raksträcka 5110
Längd: 22.5mm (1/8 5106)
Raksträcka 5210
Längd:16mm
Raksträcka 5208
Längd: 8mm
(Används med växel 5202 och 5207)
Raksträcka 5112
Längd: 90mm
(Avkopplingskena el-manöver. Kopplar isär vagnar)
 
Stoppbock 5190
Längd: 70mm
(Stoppbock i nitad stålkonstruktion)
Stoppbock 5191
Längd: 70mm
(Stoppbock i nitad stålkonstruktion med spärrsignal och glödlampa)
Signalmast 5113
Signalmast med glödlampa indikerar när avkopplingskenan används.
 

Metallrälsens tre kurvradier
...fast skarpaste radien 286mm räknas väl knappt längre

Metallrälsen finns i tre olika kurvradier; 286mm, 360mm och 437,4mm. De två skarpare benämns 5100-serien och den yttre 5200-serien. Vid parallellspår med den innersta radien 286mm och mellanradien blir avståndet C-C 74,0mm, medan motsvarande avstånd mellan mellan och yttre blir 77,4mm.

 

Serie 5100 metallräls
Märklin har valt 360mm kurvradie som standard för sin metallräls. Dessa spår användes allmänt i byggandet, medan 286mm radien lämpligen används på industrispår, bibanor och vändslingor.

Kurva 5120
1/1 R0-raka, 286.0mm radie.
Kurva 5100
1/1 R1-böj, 360mm radie.
Kurva 5200
1/1 R2-raka, 437,4mm radie.
Kurva 5101
1/2 R1-kurva
Kurva 5201
1/2 R2-raka, 437,4mm radie.
Kurva 5102
1/4 R1-kurva
Kurva 5206
Kompensationskurva R2. Används med växel 5202, 5207 samt 5214
Kurva 5205
Kompensationskurva. Förlänger en 5206 till samma längd som 5200.
       
       


Märklin kontaktskenor serie 5100 / 5200
Håller koll på dina tåg
Kontaktskenorna används för att känna av passerande, eller stillastående vagnar och lok.
Används vanligen i kombination med signaler eller växlar i växelströmsystem och dekoder s88 i digitala system.

Raksträcka 5105
1/1 normal-raka (180mm lång) med isolerat spåravsnitt för indikering via vagnshjulen att spåret är upptaget.Raksträcka 5145
1/2 normal-raka (90mm lång) med isolerat spåravsnitt för indikering via vagnshjulen att spåret är upptaget. Förlängning av kontaktsträckan görs med 5115 eller 5116.
   
 
     
Kontaktskena 5146
1/2 normal-raka med riktningskännande kontakt. Detekterar förbipasserande släpsko under lok, eller vagn med inbyggd belysning.
 
 
     


Märklin växlar metallräls
Förteckning över tillgängliga växlar

Metallrälsen har tillverkats i ett stort antal olika utföranden från 1935 fram till början av 2000-talet. Nedan visas de huvudtyper, vilka har eget artikelnummer, eller som har skillnader i funktionen, vilket differensierar dem från andra varianter. I tillägg till dessa finns ett relativt stort antal variationer främst gällande färg och täckplåtar, samt mekanism.

Jag har dock utelämnat "Modellgleis" programmet, serie 3800 och 3900, som tillverkades under några är på 50-talet. Kurvorna i modellgleisprogrammet hade radierna 535mm och 585mm, vilket ger endast 50mm avstånd mellan inre och yttre krets. Fantastiskt fin geometri, men kostsamt och svårt att få tag i vårt årtionde.

Exempel på vanliga byggsätt för växlarna i serie 3600, 5100 och 5200 finns under: "Byggtips - Layout - Metallräls"


Växelpar med 360mm (R1) avlänkningsspår
Används i olika kombinationer utan medföljande kurvspår 5102 för att skapa parallellspår med 54,8mm delning, alternativt med kurvspåret för att skapa 96,4mm.

Artikel Bild Funktion Beskrivning
5137 par
(5118 hö)
(5119 vä)
Elektrisk

R1 3/4 kurvspår + R1 1/4 löstagbar artikel 5102, liten semafor, mittledare punktkontakter

5117 par
(5118 vä / L)
(5119 hö / R)
Elektrisk R1 1/1 kurvspår, Stor semafor, mittledare punktkontakter
5121 par
(5122 vä / L)
(5123 hö / R)
Manuell R1 1/1 kurvspår, Stor semafor, mittledare punktkontakter
3600 MWS Elektrisk R1 1/1 kurvspår, Stor semafor, heldragen mittledare
3600 W Manuell R1 1/1 kurvspår, Stor semafor, heldragen mittledare
       
Byggsätt för täta uppställningsspår
Byggsätt för 96,4mm parallellspår
Byggsätt för 77,4mm parallellspår

 

Exempel på vanliga byggsätt finns under "Byggtips - Layout - Metallräls"


Växelpar med 437,4mm (R2) avlänkningsspår
Används i olika kombinationer för att skapa parallellspår med 77,4mm och
74mm delning.

Artikel Bild Funktion Beskrivning
5202 par
(5203 vä)
(5204 hö)
Elektrisk R2, 24.17 grader kurvspår (5206), liten semafor, mittledare punktkontakter.
5202 par
(5203 vä)
(5204 hö)
Elektrisk R2, 24.17 grader kurvspår (5206), Stor semafor, mittledare punktkontakter.
5221 par
(5112 hö)
(5113 vä)
Manuell R2, 24.17 grader kurvspår (5206), Handmanöver semafor, mittledare punktkontakter .
Byggsätt för 77,4mm parallellspår

Exempel på fler vanliga byggsätt finns under "Byggtips - Layout - Metallräls"


Kurvväxelpar med 360mm (R1) avlänkningsspår
Utrymmesbesparande växel för att skapa parallellspår med 77,4mm delning.

Artikel Bild Funktion Beskrivning
5140 par
(5142 hö)
(5143 vä)
Elektrisk R2 till R1 och vice versa, liten semafor, mittledare punktkontakter.


Exempel på vanliga byggsätt finns under
"Byggtips - Layout - Metallräls"

Kors- och 3-vägsväxel
Utrymmesbesparande växlar i bangårdar och längs huvudlinjer.

Artikel Bild Funktion Beskrivning
5128 Elektrisk 2x R1 1/1 kurvspår och 2x 193mm rakspår, stor semafor, mittledare punktkontakter
5207 Elektrisk 2x R2 24.17 graders kurvspår (5206) och 180mm rakspår (5106), Ingen semafor, mittledare punktkontakter
5214 Elektrisk 2x R2 24.17 grader kurvspår (5206), 180mm rakspår (5106), Ingen semafor, mittledare punktkontakter


Exempel på vanliga byggsätt finns under "Byggtips - Layout - Metallräls"
Elektrisk inkoppling av växlarna med Märklin ställpult 7072

Mer information om elektriska kopplingen finns under "Elsystem - Växelström AC - Koppla växlar"