- MRR TUTORIALS - SPÅRPLANER - VANLIGA MISSTAG  

Vanliga misstag i planeringen av spårplanen
Det finns både bra och dåliga sätt att bygga samma layout

Lok och vagnar som spårar ur till synes utan anledning och vid helt slumpvis tillfällen är sådant som får vem som helst att tröttna på sin modelljärnväg. Det finns vissa spårkombinationer som bör undvikas vid planeringen av din Modelljärnväg. Det finns också flera sätt att bygga samma layout, där både funktion och utseende skiljer väsentligt mellan den "Bra" och den "Dåliga" designen.

Dubbel S-kurva
En vanlig kombination som tyvärr ofta förekommer i spårplaner, men som ofta blir en källa till urspårningar och tappade vagnar är den dubbla S-kurvan.
 

Enkel S-kurva
Genom att lägga växeln som en fortsättning på föregående kurva bildar "bara" sidospåret en S-kurva, vilket är bättre än en dubbel.

Sidospår med svängväxlarna 5140
Märklins kurvväxel 5140 ger stora utrymmesbesparingar samtidigt som S-kurvor undviks. I vår förebild, de stora järnvägarna, är dock växlar nästan aldrig kurvspår.

 

Sidospår med rakt växelspår med 5100-kurvor
Med nedan konstruktion undviks S-kurvan helt, samtidigt som den användbara delena av både huvudspåret och sidospåret blir längre. Därför är dessa layouter både mer funktionella och mer korrekt utförda jämförd med förebilden.Parallellspår med svängväxlarna 5140
Märklins kurvväxel 5140 ger stora utrymmesbesparingar samtidigt som S-kurvor undviks. I vår förebild, de stora järnvägarna, är dock växlar nästan aldrig kurvspår.

 

Sidospår med rakt växelspår och de fina 5200-kurvorna
Se upp så att passbitarna 5107, 5108, 5205 och5210 är i bra skick, annars kan de också ge upphov till urspårningar och annat trassel.

Snygga kurvspår
Modelljärnvägens kurvor är alldeles för skarpa jämför med verkligheten. Tågen, särskilt de längre passagerartågen, ser dessutom mycket snyggare ut när de rullar genom 5200-kurvorna, än på de skarpa 5100.

Därför är det bra att försöka använda 5200-kurvor på alla synliga kurvspår och 5100 i tunnlar för att spara utrymme. Ibland är det inte möjligt, men oftast kan man genom att flytta runt och tänka till lite ändå få till bra kompromisser.

/ Martin T