Trafikspel - Arbetsorder
Vill prova på att köra tågen? Svaret brukar bli ett lite generat ”nej”. Däremot brukar vännerna aldrig säga nej till en arbetsorder.

Till en början är roligt att bara köra runt alla tågset runt anläggningen. Undersöka hur långa tåg man kan bygga samman och hur många man klarar att köra samtidigt. Banan utökas och blir större och mer komplex. Allteftersom tiden går behövs nya utmaningar, för att det skall var kul att köra tågen. Då finns det lite olika trafikspel man kan köra, själv, eller tillsammans med någon kompis.


Roligt att tänka ut, roliga att köra
Jag har skrivit minst hundra olika arbetsorder som jag tror kan tillpassas till nästan vilken anläggning som helst. Varje arbetsorder innehåller information om vilka lok och eventuella vagntyper som skall ingå i uppdraget. Det framgår också vad uppdraget är och var lok och vagnar skall återställas.


Håll dina order enkla
Mitt tips till dig som tänker skriva egna arbetsorder är att hålla dem relativt enkla och inte innehålla för många steg. På så vis kan man låta en vän, eller besökare som visar intresse för modelljärnvägen köra en arbetsorder. Det väcker mer intresse än att bara fråga om den, eller denne, vill prova på. Svaret brukar nämligen bli ett lite generat ”nej”. Däremot brukar de aldrig säga nej till en arbetsorder.

Så här planerar du dina arbetsorder
Arbetsorderna skall beskriva alla arbetsuppgifter som kan tänkas behövas utföras på järnvägen. De driver med andra ord både godsflödet och passagerarflödet på järnvägen.Rita upp ett enkelt pildiagram vart allt gods kommer från och ska till och skriv sedan arbetsorder på det. Gör samma sak med persontrafiken.
Titta sedan in på dina olika industrier och lastplatser och fundera över vad som finns att arbeta med på de olika platserna.

När arbetsorder för gods- och passagerartrafik är klart, vilket knappast krävde mer än 30-talet arbetsorder på min järnväg, är det roligt att hitta på arbetsorder för oväntade händelser, tex reparationer efter urspårning, banvallsunderhåll, eller bara att tömma vagnen från Danish Destillers.. ;)

Titta till sist in på dina lok och vagnar och fundera över vilket underhåll och annat som behövs, samt speciella åtgärder med speciella vagnar. Har du en lokstation med lokstall finns mycket att göra även där.

Jag brukar dessutom göra flera kopior av samma arbetsorder, som skall vara mer frekvent än övriga..

Exempel på arbetsorder
Klicka på respektive länk nedan för att se ordersedel.


Arbetsorder Verksamhet Förklaring
Vagnsuttagning Timmertransport till byggnation längs linjen i höjd med Norrktorp. Uppdraget går ut på att växla (rangera, koppla samman) stolpvagnar, lasta dem med timmer och göra en vagnsuttagning (dra ut vagnarna på linjen). Vagnarna lastas av för hand, varefter vagnar och lok återställes enligt order.
Växling / Lokalgodståg I detta uppdrag skall 2st självurlastande vagnar växlas och sedan lastas vid sandsilon. Därefter lokalgodståg till Marbro Station för lossning, varefter vagnar och lok återställes enligt order.


Banvakttjänst Rälsrengöring med rengöringsvagn. Vagn och lok återställes enligt order.
Växling / vagnsuttagning Växling av lådvagnar. Lastning vid koldepån, transport i form av vagnsuttagning till värmeverket där lossning sker.
Växling Alla passagerarvagnar skall växlas fram till bangården för städning och tillsyn.
Underhållstjänst Alla ej trafiksatta ånglok skall slaggas, kolas, vattnas och stallställas.

/ Martin T .