Inledning layout Tullinge 2012 - 2022
Vara eller inte vara?

Nu var frågan om det skulle bli en layout till, eller inte. En sak var klar. Ska jag bygga en till, då ska den vara så bra att jag aldrig skulle kunna önska mig någon annan layout hemma efter denna. En mars-dag 2010 hade jag trots allt bestämt mig för att inleda planeringen av mitt livs modelljärnväg. Designen blir ett U-format bord i garaget med måtten 3050 x 4810mm. Bordet skall liksom tidigare gå att vinscha upp i taket mellan tillfällena med servomotorer.

Målsättningar med layouten
Linjesträckningarna skall så långt som möjligt överensstämma med verkligheten, utan att störa körglädjen. Det skall finnas minst en ordentlig paradsträcka byggd på K-flexräls där tågseten kan sträcka ut framför åskådaren. Layouten skall vara planerad för vänstertrafik.

Förebild
Layouten skall byggas med detaljer från och inspirerad av 50/60-talets Tullinge. Tullinge station med lastplats för flygbränsle skall avbildas så noggrant som möjligt.

Sågverket blir Vinkelboda såg & Hyvleri. Flygplatsen avbildas endast genom två flygplan som hänger i taket. Vattentornet uppe vid Brantbrink med röd lysdiod i toppen skall finnas med, liksom den lite speciella tunnelportalen vid Bulten.

Timmerlastplatsen döps till Himmelsboda, men har i övrigt inga likheter med förebilden. Hamnen döps till Seppan men kommer inte direkt likna förebildens Seppan vid denna tid.

Skuggbangårdarna, norr och söder blir Stockholm respektive Södertälje.

Tågstyrning
Tågen drivs av en Märklin Central Station 2, men tågen styrs och körs via en PC med Rocrail. Feedback för att bestämma tågens position skall göras med en inbyggd IR-diod i varje lok och min hembyggda IR-sensor i rälsen, då konceptet visat sig extremt tillförlitligt på tidigare layout. Feedback till CS2 ska ske via en s88-dekoder, även om dessa är ganska dyra. Kabeln för alla sensorkablar blir en 50-polig flatkabel med klämbara kontakter var 30:e centimeter som blev klar och utprovad redan till förra layouten.

Passagerartrafiken
All fjärr- och lokaltågstrafik skall ske helt automatiskt efter tidtabeller i Rocrail. Fjärrgodstågen skall vara upp till 4 vagnar långa. Automatiken skall ha flera intensitetsnivåer för att kunna kombineras ihop med en aktiv godstrafik enligt FREMO förebild. Fjärrtågen utgår från de två skuggbangårdarna, leds via en Helix upp till och stannar på huvudstationen innan de fortsätter till nästa skuggbangård och stannar. Lokaltågen trafikerar alla lastplatser och stationer på den synliga delen av layouten.

 

Godtågstrafiken
Stationer och lastplatser skall finnas för att stödja layoutens två huvudteman Trävaror och Sand/Betong. Små fack för vagnskort/fraktsedlar byggs in i landskapet invid respektive lastplats/industri. Vagnskort och fraktsedlar skall produceras för alla godsvagnar. Godstrafiken sker antingen halvautomatiskt via ”Drag´n drop” eller helautomatiskt via tidtabell. Max tåglängd skall vara 8 vagnar (16 axlar + lok).

Lokstation
Lokstationen utökas till 6-portsstall och 2-ports lokverkstad. Den fina vändskivan från Walthers bör gå att återanvända, trots att den krånglar lite. Till- och frånfartsspåren blir dock K-räls och inte M-räls som tidigare.

Skuggbangårdarna
Skuggbangårdarna skall ha 4 spår vardera och vara dimensionerade för en längsta tåglängd om 16 axlar + lok.

Spårplan
Spårplanen ritades och ritades om i flera omgångar i Wintrack

Färdigställande
Layouten skall vara ”klar” inom max 10 år.

/ Martin T