Relaterade länkar: |INLEDNING | LAYOUT | BILDGALLERI|

Inledning

Planeringen av banan skedde improvisativt medan bygget pågick. Målet var att ha rum för en lång tunnel, två stationer och några uppställningsspår för hela tågset. Vidare vill jag ha så långa spåravsnitt som möjligt mellan stationerna, så att tågen inte bara stod stilla i stationsområdena. Jag ville också ha en bra rangerbangård, även om sådana är platskrävande.

 

Resultat
När tågsäsongen började fanns fortfarande en del enheter som fortfarande inte var klara att ansluta. Det fanns också några som hade osäker funktion. Efter en hel del körande visade sig idén att förbinda den inre ringen med den yttre genom korsväxeln mycket bra. Stationerna visade sig också väl förlagda med tillräckligt långa spåravsnitt mellan. En kort och en lång tunnel tillfredställer inte riktigt behovet av att dölja och dela upp anläggningen. Tyvärr blev bara en rangerbangård på anläggningen inte så intressant. Jag hade hoppats på att just rangeringen skulle bli ett kul inslag i körningen, men tyvärr inte.

Lokstall - Mer utställning än inställning?
Lokstallet blev aldrig klart, varken modellmässigt, eller elektriskt. Därför är det svårt att säga om det är en användbar detalj, eller inte. Den lilla godsstationen blev fin modellmässigt, men inte ett enda tåg har kört fram dit under vintern. Även här kanske man skulle behöva två punkter för att körningen skall bli intressant. Kanske behövs också rangermöjligheter i dess direkta närhet.

/ Martin T

 

Det lilla godsmagasinet (nerlagt i brist på trafik?)