- MRR TUTORIALS - TRAFIKSPEL - VÄXLINGSPUSSEL  

Trafikspel - Växlingspussel (Shunting puzzle)
Växla ihop vagnset på tid, eller med så få riktingsändringar på loket som möjligt.

Till en början är roligt att bara köra runt alla tågset runt anläggningen. Undersöka hur långa tåg man kan bygga samman och hur många man klarar att köra samtidigt. Banan utökas och blir större och mer komplex. Allteftersom tiden går behövs nya utmaningar, för att det skall var kul att köra tågen. Då finns det lite olika trafikspel man kan köra, själv, eller tillsammans med någon kompis.

Så här går pusslandet till
Ett vanligt trafikspel är rangérpusslet. Det går ut på att man utifrån ett bestämt, eller slumpmässigt mönster av uppställda vagnar skall rangera samman ett tåg med bestämd vagnsordning.

- Två av stickspåren kan rymma 3st vagnar vardera.
- Det längre stickspåret har plats för 5st vagnar.
- Förlängningsspåret har utrymme för loket och 3st vagnar.

Efter att vagnarna placerats ut i oordning skall du sortera dem i nummerordning. Detta kan ske på tid, eller att man räknar antalet riktningsändringar på loket. På hobbymässor har jag sett att man byggt två helt lika, men spegelvända, bangårdar som man kan tävla två och två. I sin mest extrema form handlar detta dock mer om matematiska kluringar, än tågkörande.
/ Martin T