Inledning och målsättningar med layouten 2002-2003, Brestad
Längre tunnlar och större berg!

Det jag främst ville åstadkomma, vilket jag saknat på tidigare anläggningar, var stigningar och längre spåravsnitt förlagda i tunnlar. Detta för att undvika att denna anläggning skulle se lika platt ut som tidigare. Längre tunnlar och större berg skulle hjälpa till att dela upp anläggningen på ett bättre sätt och ge en bättre balans mellan synliga och dolda spåravsnitt.


Layout
Layouten skulle behållas ganska intakt från förra året, då jag inte hunnit lägga så mycket tid på planering. Den inre bangården skulle dock byggas ut att stödja enklare rangering. Den yttre bangården skulle byggas ut för att stödja operativt bruk av lokstall. Den nya stationen ovanpå berget skulle utgöra en tredje station där timmer skulle lastas och lossas.

 

Koldepån i Bingby

Trafik
Jag ville utveckla godtrafiken med inriktning på timmer och sågade trävaror. Lastning och lossning i den inre bangården och uppe på bergsstationen var tänkt att utgöra en rolig del, speciellt för barnen. Planen för passagerartrafiken var att ett fjärrtåg skulle trafikera den stora slingan moturs. Ett lokaltåg skulle gå i ringlinje från yttre station, till inre, till övre och tillbaks till fjärrtågsstationen.


Lokstallet i Bredby
 

Modeller
Till den inre bangården byggdes en enkel travers. Efter nyår stod även kolningsstationen klar, vilken förlades till den inre bangården. Ett godsånglok införskaffades tillsammans med 4st stolpvagnar för timmertransporterna. En oljedepå var planerad, men blev aldrig klar. Lokstallet förbättrades men blev inte klart heller denna vinter.

/ Martin T