Instruktionsvideos relaterade till Märklins M-räls:
Hur man renoverar Märklins M-växlar
Hur man sänker ner och ballastar Märklin M- or C-räls
Hur man dämpar ljudet från M-rälsen på ett billigt och effektivt sätt

 Flertågstrafik med transformatordrift (Analog drift)
När anläggningen är liten och kanske bara består av en startsats räcker det fint att låta ett lok sköta både gods och passagerartrafik. Ganska snart vill man dock skaffa fler lok och då måste anläggningen delas upp i flera olika sektioner som var och en körs med sin transformator.

Isolering mellan sektioner
Enklaste sättet att isolera mellan olika sektioner är att sätta en bit eltejp på mittledarkontakten. Se bild. Märklin har dock speciella mittledarisoleringar om man vill lyxa till det. Artikeln heter 5022, men jag tvekar om den finns att köpa fortfarande.


Inkoppling av körström till varje ny sektion
Till varje ny sektion krävs en ytterligare transformator och en matingsskena för körström. Den raka matningsskenan heter 5111 och den böjda heter 5103. Det är dock busenkelt att själv tillverka matingsskenor genom att löda kablar till vilken skena som helst.

Kontroll av polaritet
Det är viktigt att kontrollera att körströmmen har samma polaritet i alla sektioner. Detta görs enklast med hjälp av en 12Volts lampa. Koppla in den mellan röd anslutning på transformator #1 och röd anslutnign på trafo #2. Den skall nu INTE lysa. Gör den det måste stickkontakten vändas 180 grader i vägguttaget. Genomför kontrollen mellan alla transformatorer. Jag har anslutit alla mina transformatorer till ett och samma grenuttag. När jag skall köra som sätter jag enkelt i grenuttaget och då vet jag att alla transformatorer är rätt kopplade varje gång (eftersom jag aldrig drar ur dem var för sig).

 
 

Uppställningsspår
Stickspår, uppställningsspår för tågset och spår i lokstall behöver ingen egen transformator, men måste kunna kopplas ur och in på närmste körsträcka/trafo. Detta sker enklast med hjälp av en vippströmställare. Hur detta kopplas framgår i bilden bredvid. Vippströmställarna monteras lämpligen i en spårplanstavla, eller manöverpanel bredvid transformatorerna så du enkelt kan nå dem.

/ Martin T