Körström med Märklin Mobile Station och
Analog AC till växlar, signaler och allt övrigt

Dessa två olika elsystem kommer att leva sida vid sida på layouten. Hur? Enkelt!

Inledning
Vad är poängen med att välja detta sätt att koppla ihop järnvägen?
1) Reducerad kostnad - Du sparar 70kr/växel genom att slippa köpa k83 dekoder + du kan använda billiga Mobile Station 1.
2) Förenklad funktionalitet - Att ställa om växlar genom att byta meny i MS2 eller CS2 är fräckt, men ganska mycket mer omständigt istället för att trycka direkt på den knapp som motsvarar önskat växelläge.

OBS!!!! Det är av största vikt att du som läser detta inser att du själv bär ansvaret för eventuella fel och problem som kan uppstå genom att du demonterar och ändrar Märklins produkter och/eller själv bygger egna elektriska kopplingar med hjälp av konstruktionsidéer som finns publicerade på Mrr-tutorials.com. Undertecknad friskriver sig från allt ansvar på skador, eller problem som kan uppstå vid tillämpning av de kopplingar som är publicerade på denna webbsida.

Märklins elsystem för digital drift av tågen består av dessa tre (3) delar:

1) Transformator med ett kablage som passar i uttaget på anslutningsskenan.

2) Mobile Station med bruksanvisning (Mobile Station kommer i texten nedan att benämnas som MS)

3) Anslutningsskena i plast

Transformatorn (nr:1 i bilden)
Märklins transformator omvandlar elnätets 230VAC till 16 Volt växelspänning. Transformatorn har ett uttag med två stift. Med transformatorn följer ett kablage som passar mellan uttaget på transformatorn och anslutningsskenan i plast.

Mobile Station (MS) (nr:2 i bilden)
Körkontroll med en röd ratt/vred. Körriktning ändras genom att trycka in knappen. För övriga funktioner hänvisas till den bruksanvisning som gäller för den MS du köpt.

Anslutningsskenan (nr:3 i bilden)
Här finner du tre uttag; två för MS och en för anslutning av transformator. Det ena uttaget för MS har färre stift än det andra och kräver en adapterkabel innan en andra MS kan anslutas.
Demontering av anslutningsbox
Ur boxen på anslutningsskenan i plast kommer det ut två kablar. Den ena ansluter till rälsen och den andra till mittledaren. Kontrollera noga vilken som går vart och märk sedan upp dem med ”O” och ”B”.
Normalt är den röda kopplad till mittledaren och den bruna till rälerna. Skruva loss boxen från skenan. Lossa flatstiftsanslutningarna från flatstiften på C-skenan.
Anslutning av box till metallräls
Vissa av strömmatningsskenorna i plåt har en liten kondensator ansluten. Denna behövs när man kör med transformator (AC), men får inte finnas när man kör digitalt, då den förstör den digitala kommunikationen som går mellan loken och Mobile Station. Se bild till höger. Denna måste klippas, eller lödas bort innan du ansluter metallrälsen till den digitala körströmmen. Så! Nu går de digitala tågen att köra på metall- eller plåträlsen (vilket namn du nu föredrar på den gamla trotjänaren). Då är det dags att koppla in växlarna!

Montering av kretskort i spårplanstavla (överkurs)
Kretskortet har två skruvhål och kan nu istället skruvas fast inne i spårplanstavlan som bilden här nedanför visar.
De två Mobile Stations ansluts då snyggt och logiskt. Den röda kabeln från kretskortet (0) förlängs och ansluts till metallrälsens mittledare. Den bruna förlängs också och ansluts till skenans räler.

Koppla in ställpult och växlar
För nästa steg behöver vi i tillägg en vanlig Märklin körtransformator. Det går inte att använda samma trafo som driver Mobile Station, eller Central Station. Saknar du en gammal körtransformator kan du köpa den för en spottstyver på Tradera. Erhålles normalt till kostnaden av frakten.


Ställpult 7072
Du behöver också en av Märklins ställpultar artikel 7072.
Även dessa är i princip gratis på Tradera.
Så här ser de ut:

Märklin körtransformator
Du behöver Märklins körtransformator.
Även dessa är också billiga på Tradera. Så här ser de ut:

Koppla ihop sladdarna och kör igång!
1) Brunt uttag från körtransformatorn kopplas till rälsens plåt och därmed räls.
2) Samma Bruna uttag kopplas till uttaget på kortsidan av ställpult 7072
3) Gult uttag på transformatorn kopplas direkt till gul kabel/kontakt på växeln.
4) Växelns blå kablar vilka har (om man har tur) en grön och en röd kontakt kopplas till motsvarande färgat uttag på ställpult.

Klart!