Sidospår, Industrispår, Bangård
Bangården - Anläggningens hjärta!

Hjärtat pumpar runt blodet i din kropp, via lungorna som syresätter och därifrån vidare ut till de olika stationerna, för att där lämna sin last av näring och syre. På vägen tillbaka tar blodet med sig slaggprodukter som lastas av i lever och njurar, innan blodet ännu en gång är tillbaka i hjärtat.

Precis på samma sätt börjar och slutar allt i anläggningens bangård. Där sätts nya tågset samman, de lastas och går iväg till de olika stationerna, för att sedan återkomma i ett oändligt kretslopp. 


Anslutande sidospår till tågspår
Nedan visas enklaste formen av sidospår som ansluter till tågspår. Sidospår används till exempel av en industri, eller leder till ett en hamnoråde etc. I allmänhet i bygget av modelljärnvägar bör man försöka att ansluta sidospår till stationer och ej direkt till linjen för att undvika att tågtrafiken störs av vagnsuttagningar och växling.

Sidospår i sin enklaste form
Nackdelen med denna layout är att tågspåret måste hållas stängt vid växling och vagnsuttagning, då vagnsordningen ej kan ändras på sidospåret, dvs att lastade vagnar inte kan slussas ut samtidigt som tomma vagnar rullas fram.

Sidospår med rangeringsmöjlighet och skyddsväxel
Nedan finns en mer ändamålsenlig anslutning mot huvudspåret. Spår 1 är förlängningspår vid rangering. Växel Vs är skyddsväxel mot huvudspåret som kan vara låst med tex låsbar vippa på ställverkstavlan. Spår 2 är uppställningspår och spår 3 används för lastning och lossning. Anledningen att två växlar 5202 används istället för en korsväxel 5208 är att kortare lok, typiskt växellok har problem med strömtillförseln på korsväxlarna (se vidare generella byggtips med Metallräls).

 

 

Sidospår med spår för ankommande och avgående gods, samt förlängningsspår
Här har sidospåret kompletterats med ytterligare en växel som förenklar rangeringen och växling av vagnsordning för lastade respektive tomma vagnar.

Sidospår med spår för ankommande-, avgående-, samt passer- och förlängningsspår
Denna uppställning ger alla grundförutsättningar man kan önska för en medelstor industri. Separata spår för ankommande- (3), samt avgående gods i kombination med ett passerspår (2) och förlängningspår (1). Skyddsväxeln Vs mot huvudspåret kan vara låst med tex låsbar vippa på ställverkstavlan.